NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

Temmuz 30, 2018 0 Yazar: queqtra

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
Namık Kemal Üniversitesi
………………………………………………..……………. Fakültesi Dekanlığı’na/ Yüksekokulu Müdürlüğü’ne
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitenize yatay geçiş
yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bu dilekçede verilen tüm bilgiler bana aittir ve doğrudur. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt
koşullarına uymayan bir durumun ortaya çıkması durumunda kaydımın iptalini kabul ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.
….. / ….. / ……..
İMZA
Adı ve Soyadı
ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURULAN
Üniversite Fakülte/Yüksekokul
Fakülte/Yüksekokul/MYO Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program Bölüm/Program
Öğretim Şekli Normal Öğretim İkinci Öğretim Öğretim Şekli Normal Öğretim İkinci Öğretim
Sınıf/Yarıyıl Sınıf/Yarıyıl
Ağırlıklı Genel Not
Ortalaması (AGNO) Öğretim Yılı/Dönemi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
e-posta: …………………………………………………………………………………………………………